Ogród z rze¼b±

To kamień w kilku zastosowaniach - od tytu³owej rze¼by, przez ³awkź do wykończenia ¶cieæki - w¶ród do¶ę niepopularnych ro¶lin jak: guzikowiec (Cephalantus angustifolius), grusza wierzbolistna (Pyrus salicifolia), sadziec (Eupatorium), choina kanadyjska (Tsuga canadensis ‘Fontana’) i nietypowo prowadzony æywotnik zachodni (Thuja occidentalis ‘Rheingold’). ¦ciany ogrodu tworz± æywotnik zachodni ‘Brabant’ i grab pospolity (Carpinus betulus).
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±
Ogród z rze¼b±